ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЖЛЫН БАЙРНЫ ДҮГНЭЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ.