247641907_1893951377468745_1545857699896585085_n.jpg

МАРТАЖ БОЛОХГҮЙ!!!

Нийслэлийн хэмжээнд 2016-2021 онд 12,378 объектын гал түймрийн дуудлага ирж, 102 том…

Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ
No posts found matching your query. Please try again by changing post parameters.Бусад мэдээ