МАРТАЖ БОЛОХГҮЙ

98-2-73f8lfnvu5bhp26ls3lch14hsjay8c0336mxzofp7wg.jpg

Гэрийнхээ утсыг шалгах. Цахилгаан уртасгуураа засаж сэлбэх эсвэл шинийг авч тавих, цахилгааны утас хивс дор байж болохгүй, орооцолдсон байж болохгүй. Цахилгааны салаа залгуурууд ил гарсан утас нь далд явсан байх шаардлагатай.

scroll to top