Налайх дүүрэгт коронавируст (ковид-19) цар тахлын халдвар тархах эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийлээ

32becc__MG_3035_x974.jpg

Налайх дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар тушаалаар “Коронавируст халдвар Налайх дүүргийн нийт хүн амын дунд тархах эрсдэлтэй юу?” гэсэн асуултын хүрээнд 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10 цагт  дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсийн холбогдох алба хаагч нартай хамтран Шадар сайдын 2017 оны А/08 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу  эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийлээ.

scroll to top