Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангийн ажилтан, алба хаагчдад галын түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа

20220114_100806-scaled.jpg

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангийн ажилтан, алба хаагчдад гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох танхимын сургалтыг халдвар хамгаалалын дэглэм баримтлан зохион байгууллаа.

Сургалтаар ажилтан, алба хаагчдад гал унтраагуур ашиглах, хадгалалтын горим, хэвийн ажиллагааг хангах чиглэлээр мэдээ, мэдээллийг өгсөн.

scroll to top