НАЛАЙХ, БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

IMG_1290.jpg

Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “Байгууллагын чадавхийн аргачлал”-аар эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийж ажиллалаа.

Мөн тухайн байгууллагын ажилчдад Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан.

scroll to top