МАРТАЖ БОЛОХГҮЙ!!!

247641907_1893951377468745_1545857699896585085_n.jpg

Нийслэлийн хэмжээнд 2016-2021 онд 12,378 объектын гал түймрийн дуудлага ирж, 102 том хүн, 32 хүүхэд гал түймэрт өртөж амиа алдсан байна. Мөн 100 том хүн, 28 хүүхэд гал түймрийн улмаас эрүүл мэндээрээ хохирч, түлэгдэж, бэртэж гэмтжээ.Гал түймрийн шалтгаан нөхцлийг ангилж үзвэл ил задгай гал, үнс нурам, тамхи шүдэнзний цогноос 4772, яндангийн цонолтоос 2160, цахилгаан угсралт, ашиглалтын буруугаас 1882, машин техникийн гэмтэл, ашиглалтын буруугаас 588 удаа байна.Enter

scroll to top