“ГАМШИГТ ТЭСВЭРТЭЙ ОРОН НУТАГ” ТӨСЛИЙН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

241944734_599072211254376_7354175595426298702_n.jpg

Амеркийн Нэгдсэн Улсын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгээр 2020-2022 онд нийслэлийн 8 хороонд хэрэгжиж байгаа”Гамшигт тэсвэртэй орон нутаг” төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн уулзалт өнөөдөр буюу 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулагдаж байна. Төслийн хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэг бүрээс эрсдэл өндөр хороодыг сонгон авч төслийн зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Уг арга хэмжээ нь коронавируст /ковид-19/ халвараас урьдчилан сэргийлэн халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

scroll to top