ГАМШГИЙН ҮЕД: Хүн бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалт

emergency-preparedness-kit-6rip07q0mwjbno1nvroq4gqd3bkmsaaxwmx2qz20k00.jpg

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргын 2011 оны гуравдугаар сарын 21-ний өдрийн 08 дугаар захирамжаар гамшгийн үед хүн нэг бүрийн анхан шатны тусламжийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалтыг баталсан байдаг. Тиймээс гамшгийн үед хэрэглэх хүн нэг бүрийн үүргэвчинд байвал зохих зүйлсийн жагсаалтыг хүргэж байна.

scroll to top