ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЛЭЭ

28.jpg

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтарсан удирдамжийн хүрээнд Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхйи үнэлгээг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хийгдэж байна. Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийснээр хүүхдийн сурч боловсрох эрсдэлгүй орчныг бүрдүүлэх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах юм.

scroll to top