САХИЛГЫН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

zuwulguun.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн баталсан “Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын бүтцийн нэгжүүдэд сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах, цэргийн албыг төлөвшүүлэх, сарын аяны удирдамж”-ийн хүрээнд 2020.10.14-ий өдөр сахилгын зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнөөр Онцгой байдлын хэлтсийн орон тооны бус ёс зүйн алба, тус албаны үйл ажиллагаа, хэлтсийн хэмжээнд гарсан зөрчил дутагдал, дүн шинжилгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар алба хаагчдад танилцуулга мэдээлэл хийж, хэлэлцлээ.

scroll to top