ХҮҮХДИЙГ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЯВАГДЛАА

100674656_356833955290702_404029252866932736_n.jpg

Хүүхдийг аливаа болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хамгаалах зорилгоор ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, нийтийн эзэмшлийн биеийн тамирын болон тоглоомын талбайн аюулгүй байдлын стандарт шаардлага бүрэн хангагдаж байгаа эсэхэд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Хяналт шалгалтыг дүүргийн холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд хамтран зохион байгуулан ажилласан.

scroll to top